Välkommen till Cert2You

lighthouse-890645

Cert2You Europe AB är ett företag som arbetar med certifiering av IT-produkter.

Vi tror på ett växande behov av certifiering av IT-produkter. Hela samhället är mera och mera beroende av fungerande IT-produkter och IT-system och av att dessa fungerar. Behovet av att reducera risk och potentiell skada om något skulle hända är ökande. Certifiering av IT-produkter är verktyg för detta.

Exempel på krav på typgodkännande eller certifiering av IT-produkter i samhället är EUs krav på formellt testade och certifierade färdskrivare i lastbilar, EU och nationella krav på utfärdande av elektroniska identiteter, Transportstyrelsens krav på taxametrar och redovisningscentraler för taxitrafik och Skatteverkets krav på certifierade kassaregister.

Cert2Yous verksamhet bygger på kundernas behov av certifiering av IT-produkter. Företagets anställda har en hög kompetens inom certifiering, IT, IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Cert2You har ackrediterats av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och är certifieringsorgan för certifiering av kontrollenheter och kontrollsystem som kopplas till kassaregister enligt lagen (2007:592) om kassaregister mm. Certifiering av kontrollenheter görs mot kraven i Skatteverkets föreskrift 2009:2 och certifiering av kontrollsystem görs mot kraven i Skatteverkets föreskrift 2020:9.

Ackrediteringsmarke_rgb-färg_2018 (1)

Vår policy, rutiner och metoder ska säkerställa opartiskhet och oberoende samt kvalitet på vårt arbete.

Läs gärna mera om oss under Certifiering och Om Cert2You. Du är välkommen att ta kontakt med oss för mera information.