Kontakt

lighthouse-890645

Kontakta Cert2You

Kontaktperson:

May-Lis Farnes, VD

Mobil: +46 70 622 73 57   e-post: may-lis[at] farnes.se

Adress:
Cert2You Europe AB
Södergårdsvägen 29
135 54 Tyresö
Sweden

Mer information om certifieringsprocessen , ansökansblankett och villkor

Ta kontakt med oss för att få mer information om certifieringsprocessen, ansökansblankett och våra villkor för certifieringen.

Klagomål och överklagan certifieringsärende

Klagomål gällande avslag av ansökan om certifiering eller certifieringscorganets hantering av redan certifierade IT-produkter kan göras genom e-post eller vanlig post till företagets adress. Överklagan gäller klagan på behandling av ett klagomål

Märk e-post eller brev med ”Klagomål/överklagan certifieringsärende” och viktig information så att klagomålet kan hanteras.

Cert2You har ett oberoende organ, Certifieringsråd, som används för hantering av klagomål och överklagan och stöd i opartiskhet.