Test och certifiering av IT-produkter

Certifiering av IT-produkter

Certifiering av IT-produkter är företagets primära verksamhet.

Vad är certifiering?
Certifiering är en formell utvärdering mot gällande krav. Certifiering av en tredje part ger fortroende för en produkt eller tjänst.

Vad är certifiering under ackreditering?
Certifiering under ackreditering medför att kvalitetsstämpel på vårt arbete och roll som obereonde tredje part. Vi arbetar då under tillsyn av ett ackrediteringsorgan. Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är ackrediteringsorgan i Sverige.

Mutal recogniction
Ackreditering i Europa lyder under ”mutal recognition”, dvs. att ett svenskt certifieringsorgan kan certifiera produkter i ett annat EU land och certifiering är giltig inom hela EU.

Nya regelverk
Ta gärna kontakt med oss för att diskutera era behov av certifiering av IT-produkter. Det kan vara i en tidig fas, vid framtagning av ny lagstiftning eller regelverk eller nya kundkrav.