Om Cert2You

lighthouse-890645

Om Cert2You Europe AB

Cert2You är ett företag som har resurser med lång och bred erfarenhet inom IT och certifiering, IT-säkerhet och Informationssäkerhet.

Cert2Yous fokus är att möta våra kunders behov. Vi är lyhörda, har fokus på affärsmässighet, oberoende och opartiskhet och kvalitet i allt vi gör. Cert2You är uppdragsfinansierat, det finns ingen annan finansiering av vår verksamhet.

Cert2Yous verksamhet skall skapa mervärden för våra kunder och oss själva. Vår verksamhet byggs på tillit och trovärdighet. Detta förutsättningar uppnår vi genom: kompetenta resurser med engagemang och integritet, företagetss interna metoder, process och rutiner. I tillägg jobbar vi med periodisk uppföljning och utvärdering av vårt arbete.