Certifikat kontrollenheter

Lista över certifikat

LISTA SENASTE CERTIFIKAT

Certifikatnummer Produktnamn Typ Modell Produktägare
C2Y-CU-001-01-49

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Kontrollenheten.se

C

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-48

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Kontrollenheten.se

A

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-47

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Boxen II

C

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-46

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Boxen II

A

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-45

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Skattedosan

C

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-44

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Skattedosan

A

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-43

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Sharp

C

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-42

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

Sharp

A

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-41

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

WestInt

C

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-40

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

WestInt

A JOUR

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-39

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

PosPlus

C

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-38

Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB16
Certifieringsrapport
v01/2024-03-01

PosPlus

A

SW version 0.27

HW
revision 3.2

Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se

LISTA ÄLDRE CERTIFIKAT

Certifikatnummer Produktnamn Typ Modell Produktägare
C2Y-CU-001-01-37Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Kontrollenheten.se

C

SW version 0.27/28, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-36Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Kontrollenheten.se

A

SW version 0.27/27, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-35Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Boxen II

C

SW version 0.27/26, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-34Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Boxen II

A

SW version 0.27/25, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-33Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Skattedosan

C

SW version 0.27/24, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-32Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Skattedosan

A

SW version 0.27/23, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-31Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Sharp

C

SW version 0.27/22, HW
revision 3.1/2.4
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-30Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB14
Certifieringsrapport
v01/2020-11-12
Sharp

A

SW version 0.27/21, HW
revision 3.1/2.4
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se

Ännu äldre certifikat

Certifikatnummer Produktnamn Typ Modell Produktägare
C2Y-CU-001-01-29Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB13
Certifieringsrapport
v01/2019-06-17
Sharp

C

SW version 0.26/20, HW
revision 3.1/2.4
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-28Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB13
Certifieringsrapport
v01/2019-06-17
Sharp

A

SW version 0.26/19, HW
revision 3.1/2.4
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-27Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB10
Certifieringsrapport
v01/2017-03-19
Skattedosan

C

SW version 0.26/18, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-26Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB10
Certifieringsrapport
v01/2017-03-19
Skattedosan

A

SW version 0.26/17, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-25Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB10
Certifieringsrapport
v01/2017-03-19
BoxenII

C

SW version 0.26/16, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-24Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB10
Certifieringsrapport
v01/2017-03-19
BoxenII

A

SW version 0.26/15, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-23Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB10
Certifieringsrapport
v01/2017-03-19
Konktrolleneheten.se

A JOUR

SW version 0.26/14, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-22Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB10
Certifieringsrapport
v01/2017-03-19
Konktrolleneheten.se

C

SW version 0.26/13, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-21Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB10
Certifieringsrapport
v01/2017-03-19
Konktrolleneheten.se

A

SW version 0.26/12, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-20Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB09
Certifieringsrapport
v01/2016-10-11
Skattedosan

C

SW version 0.25/5, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-19Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB09
Certifieringsrapport
v01/2016-10-11
Skattedosan

A

SW version 0.25/4, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-18Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB09
Certifieringsrapport
v01/2016-10-11
BoxenII

C

SW version 0.25/11, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-17Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB09
Certifieringsrapport
v01/2016-10-11
BoxenII

A

SW version 0.25/10, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-16Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB08
Certifieringsrapport
v01/2016-03-03
GREEN

C

SW version 0.24/7, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-15Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB08
Certifieringsrapport
v01/2016-03-03
GREEN

A

SW version 0.24/6, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-14Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB08
Certifieringsrapport
v01/2016-03-03
Kontrolleneheten.se

A JOUR

SW version 0.24/10, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-13Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB08
Certifieringsrapport
v01/2016-03-03
Kontrolleneheten.se

C

SW version 0.24/9, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-12Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB08
Certifieringsrapport
v01/2016-03-03
Kontrolleneheten.se

A

SW version 0.24/8, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-11Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB07
Certifieringsrapport
v01/2014-11-10
Skattedosan

C

SW version 0.23/5, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-10Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB07
Certifieringsrapport
v01/2014-11-10
Skattedosan

A

SW version 0.23/4, HW
revision 3.1/2.3
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-09Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB07
Certifieringsrapport
v01/2014-11-10
WestInt

C

SW version 0.23/2, HW
revision 3.1/2.2
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-08Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB07
Certifieringsrapport
v01/2014-11-10
WestInt

A JOUR

SW version 0.23/1, HW
revision 3.1/2.2
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-07Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB07
Certifieringsrapport
v01/2014-11-10
PosPlus

C

SW version 0.23/0, HW
revision 3.1/2.1
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-06Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB07
Certifieringsrapport
v01/2014-11-10
PosPlus

A

SW version 0.23/3, HW
revision 3.1/2.1
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-05Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB04
Certifieringsrapport
v03/2014-02-13
WestInt

A

SW version 0.22/1, HW
revision 3.1/2.2
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-04Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB04
Certifieringsrapport
v03/2014-02-13
WestInt

C

SW version 0.22/2, HW
revision 3.1/2.2
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-03Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB04
Certifieringsrapport
v03/2014-02-13
PosPlus

C

SW version 0.22/0, HW
revision 3.1/2.2
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-006-01-01Certifieringsrapport:
CU-006-01 Certification
report
v02/2011-11-08
SCU-100

A och B

SW version
01.011,
HW
revision 1.4
Datorama AB
Sverige
http://www.datorama.se
C2Y-CU-002-01-01Certifieringsrapport:
CU-002-01-01 ÄB02
Certification report
v02/2010-02-26
Cash Control Unit 1.0

A

SW version
1.30/1.2D,
HW
revision 05
Giesecke & Devrient
GmbH
München
Germany
http://www.gi-de.com
C2Y-CU-001-01-02Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB03
Certifieringsrapport
v03/2010-09-06
PosPLUS

C

SW version 0.20, HW
revision 2/1.4
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01-01Certifieringsrapport:
CU-001-01
ÄB02
Certifieringsrapport
v02/2010-03-11
PosPLUS

C

SW version 0.19, HW
revision 1/1.4
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se
C2Y-CU-001-01Certifieringsrapport:
CU-001-01-01
Certifieringsrapport
v03/2009-12-29
CU-001-01-a
Certifieringsrapport
v04/2009-12-11
PosPLUS

C

SW version 0.18,
HW revision1/1.4
Axena Company Service AB
Stockholmsvägen 166
187
32 Täby
http://www.posplus.se

Lista över återkallade certifikat

Certifikatnummer Produktnamn Typ Modell Produktägare
C2Y-CU-002-01Certifieringsrapport:
CU-002-01-01
Certification report v02/2010-01-05 and
CU-002-01-a
Certification
report
v10/2009-12-11
Cash Control Unit 1.0

A

SW version
1.2/1.2B,
HW
revision 03
Giesecke & Devrient GmbH
München
Germany