Vad förväntar vi oss av våra kunder?

lighthouse-890645

Krav på våra kunder

I våra certifieringsuppdrag ställer vi krav på våra kunder då det är viktigt att båda parter ansvarar. Genom avtal och villkor informerar vi om våra åtaganden och ställer krav på våra kunder.

Vi förväntar oss att våra kunder sätter sig in i kraven i den föreskrift eller standard som certifieringen avser, samt förståelse för de intentioner som är grund för kraven. I tillägg behöver de en förståelse för en certifieringsprocess under ackreditering som regleras av Swedac.

Certifieringsprocess

En certifieringsprocess startar med en ansökan från en kund. Om ansökan godkäns skrivs ett avtal med tillhörande villkor mellan oss som certifieringsorgan och kunden.

Kunden ska vara klara med sina processer och produkt, dvs. leva upp till gällande krav för aktuell produkt innan certifieringsprocessen startar. Detta behöver kunden intyga skriftligen.

Certifieringsprocessen består av utvärdering och revision av organisation och produkt. Resultatet granskas innan eventuella certifikat utfärdas.

Utfärdade certifikat förvaltas genom aktiviteter som periodiska revisioner och övervakning.

Användning av certifieringsmärke och hänvisning till certifiering

Våra kunden ska följa våra villkor för hantering av certifieringsmärke. Det ska enbart användas på de produkter som är certifierade.

Våra kunden ska också vara tydliga när de hänvisar till certifierade produkter och säkra att i sin information om sina produkter är tydlig med vilka produkter som är certifierade och att detta inte kan missförstås och se ut som om det omfattar andra produkter som inte är certifierade.

Ansökan och villkor

För ansökningsblankett, mer informaton om certifieringsprocesse och villkor, ta kontakt med oss!